Thủ tục nhập khẩu, chứng nhận hợp quy bộ phát WiFi Access Point

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy thiết bị điểm truy cập không dây Access Point theo quy định của Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông

EXTENDMAX  Access Point (còn gọi là thiết bị điểm truy cập không dây hoặc bộ thu phát WiFi) là một thiết bị phổ biến được sử dụng trong hệ thống mạng internet Wireless LAN (còn gọi là WLAN hoặc RLAN) để tạo mạng không dây WiFi cục bộ của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Hiện tại, các thương hiệu Access Point phổ biến trên thị trường bao gồm ASUS, Cisco, Aruba, Xtreme, Unifi, Xiaomi, Tenda, TP-Link.... Access Point là sản phẩm có chức năng thu phát sóng vô tuyến, thuộc danh mục các thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư 02/2022/TT-BTTTT (hoặc thông tư sẽ thay thế thông tư này trong tương lai). Thủ tục nhập khẩu Access Point bao gồm các bước dăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông, thử nghiệm mẫu điển hình, xin giấy chứng nhận hợp quy, lập bản tự đánh giá phù hợp (bản công bố hợp quy) cho sản phẩm và dán tem hợp quy ICT trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường. Trong một số trường hợp, thiết bị điểm truy cập không dây Access Point có tích hợp tính năng mã hóa bảo mật luồng kênh hoặc bảo mật luồng IP, công ty nhập khẩu còn phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự để nhập khẩu. Ví dụ cho loại Access Point điển hình thuộc diện phải xin giấy phép mật mã dân sự là dòng Meraki MR của hãng Cisco.

1. Cách phân loại điểm truy cập WiFi Access Point

Có nhiều cách để phân loại Access Point như:

Phân loại theo tính năng

Access Point độc lập: Điểm truy cập độc lập (Standalone Access Point) cung cấp chức năng tương tự trong mạng không dây mà bộ chuyển mạch hoặc trung tâm cung cấp trong mạng có dây. Nó cung cấp kết nối giữa các thiết bị không dây khác nhau (điện thoại, laptop, máy tính để bàn có thu phát WiFi.... Nó tiếp nhận dữ liệu thông tin từ thiết bị được kết nối và chuyển tiếp nó đến thiết bị đích.

Access Point đa chức năng: Một điểm truy cập WiFi đa chức năng (multifunction Access Point) là sự kết hợp của hai hoặc nhiều thiết bị. Trong sự kết hợp này, một hoặc nhiều thiết bị bổ sung được hợp nhất với điểm truy cập để cung cấp các chức năng bổ sung cùng với chức năng hiện có của điểm truy cập. Access Point đa chức năng điển hình tích hợp các chức năng của modem, bộ định tuyến không dây mà ISP sử dụng để cung cấp kết nối Internet.

Access Point được kiểm soát: Access Point được kiểm soát (Controled Access Point) hoạt động như máy khách (client) của Bộ điều khiển mạng LAN không dây (Wireless LAN Controller). Về mặt kỹ thuật, một điểm truy cập được kiểm soát được gọi là Điểm truy cập hạng nhẹ (LWAP). LWAP không đưa ra bất kỳ quyết định chuyển tiếp nào. Khi nhận được một khung (frame) từ thiết bị được kết nối, thay vì chuyển tiếp nó đến thiết bị đích, nó sẽ chuyển tiếp frame đó tới WLC. WLC, dựa trên cấu hình bảo mật, đưa ra quyết định xem khung nhận được sẽ được chuyển tiếp hay loại bỏ. Nếu khung cần được chuyển tiếp, thì nó sẽ gửi khung đó tới LWAP đó, nơi thiết bị đích được kết nối. Sau đó, LWAP đó sẽ gửi khung này đến thiết bị đích.

Phân loại theo loại ăng ten (antenna)

Access Point có ăng ten rời: Đây là loại bộ thu phát WiFi có ăng ten thu phát sóng có thể tháo rời (thường được gọi là ăng ten râu). Các bộ thu phát WiFi sử dụng ăng ten rời có thể có 2 râu, 3 rấu, 4 râu, thậm chí tới 6 râu ăng ten. Bộ phát WiFi sử dụng ăng ten rời thường có công suất phát sóng WiFi lớn, có khả năng phát xuyên tường hoặc phát xa hơn loại sử dụng ăng ten liền

Thủ tục nhập khẩu Access Point ăng ten rời

Access Point có ăng ten liền: Loại thiết bị điểm truy cập không dây không dây sử dụng ăng ten liền (integrated antenna) thường có hình dạng tròn trịa, bạn không nhìn thấy được ăng ten của nó do được tích hợp thẳng vào board mạch của sản phẩm. Loại Access Point này thường có hình dạng thẩm mỹ cao và thích hợp để gắn lên trần hoặc các khu vực có yêu cầu về mặt thẩm mỹ.

Thủ tục nhập khẩu Access Point ăng ten liền

2. Các văn bản quy định thủ tục nhập khẩu Access Point

Thông tư 02/2022/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm hàng hóa phải chứng nhận hợp quy và/hoặc công bố hợp quy (danh mục hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ TT&TT

Thông tư 15/2018/TT-BTTTTNghị định 74/2018/NĐ-CP quy định thủ tục kiểm tra chất lượng nhà nước đối với hàng nhập khẩu

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT quy định về phương thức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các sản phẩm Bộ TT&TT quản lý

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị được miễn giấy phép tần số (để đối chiếu tần số hoạt động và công suất phát sóng của thết bị)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng sẽ căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến điện mà Access Point tích hợp.

3. Quy trình, thủ tục nhập khẩu, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy Access Point

a Thủ tục áp dụng đối với Access Point nhập khẩu

Các thủ tục nhập khẩu theo quy định của Bộ TT&TT

(1) Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước cho Access Point

(2) Nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng cho cơ quan Hải quan

(3) Làm thủ tục thông quan cho Access Point và lấy hàng về kho

(4) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

(5)  Chứng nhận hợp quy cho Access Point Access Point

(6) Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho Access Point nhập khẩu

(7) Dán tem hợp quy ICT lên Access Point trước khi lưu hành ra thị trường

Trong trường hợp doanh nghiệp đã có sẵn giấy chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm cần thiết, doanh nghiệp có thể làm thủ tục công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp cho lô hàng nhập khẩu ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước)

Các thủ tục nhập khẩu theo quy định của Ban Cơ Yếu Chính phủ

(Khi Access Point có tính năng mật mã dân sự như bảo mật luồng kênh và bảo mật luồng IP)

(1) Xin giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự (nên xin trước khi nhập khẩu)

(2) Xin giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (nên xin trước khi nhập khẩu)

(3) Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mật mã dân sự (có thể thực hiện trước hoặc sau khi xuất nhập khẩu)

b Thủ tục áp dụng đối với Access Point sản xuất trong nước:

Các thủ tục thực hiện theo quy định của Bộ TT&TT

(1) Thử nghiệm Access Point theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

(2) Chứng nhận hợp quy cho bộ phát WiFi

(3) Công bố hợp quy cho bộ phát WiFi sản xuất trong nước tại Cục Viễn Thông

(4) Dán tem hợp quy ICT lên bộ phát WiFi trước khi lưu hành ra thị trường

Các thủ tục thực hiện theo quy định của Ban Cơ Yếu Chính phủ

(Khi Access Point có tính năng mật mã dân sự như bảo mật luồng kênh và bảo mật luồng IP)

(1) Xin giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

(2) Xin giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

(3) Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mật mã dân sự

(4) Dán tem hợp quy CR lên bộ phát WiFi trước khi lưu hành ra thị trường

Cách xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho Access Point

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị điểm truy cập không dây sẽ được xác định căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến được áp dụng trên thiết bị. Tùy theo thông số kỹ thuật, các công nghệ và tần số thu phát sóng vô tuyến ứng dụng, một model sản phẩm sẽ phải đo kiểm, thử nghiệm theo những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liệt kê dưới đây:

a. Quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ sóng vô tuyến:

- QCVN 54:2020/BTTTT (WiFi 2.4GHz)

- QCVN 65:2021/BTTTT (WiFi 5GHz)

b. Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ:

- QCVN 112:2017/BTTTT (WiFi)

c. Lưu ý quan trọng khi thử nghiệm Access Point:

→ Các tính năng thu sóng như GPS hoặc phát sóng với mức công suất nhỏ như Bluetooth chưa thuộc diện bắt buộc phải thử nghiệm

→ Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thay đổi danh mục hàng hóa nhóm 2 theo từng thời kỳ. Bạn có thể tìm kiếm quy định mới nhất trên website của chúng tôi.

→ Access Point thuộc diện bắt buộc phải dăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, và dán nhãn hợp quy ICT (loại có mã số quản lý - CODE) trước khi lưu hành ra thị trường

→ Một số sản phẩm thiết bị điểm truy cập không dây Access Point có tích hợp tính năng router, chức năng bảo mật luồng kênh, bảo mật luồng IP nên thuộc diện phải xin giấy phép kinh doanh và giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn về mật mã dân sự của Bộ Quốc Phòng

4. Thử nghiệm, đo kiểm thiết bị điểm truy cập vô tuyến Access Point

Đối với các quy chuẩn về thu phát sóng vô tuyến RF và tương thích điện từ EMC, doanh nghiệp có thể tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm. Thông thường, quá trinh thử nghiệm Access Point sẽ kéo dài 1-2 tuần. 

Đối với tính năng mật mã dân sự, hiện tại Bộ Quốc Phòng chưa bắt buộc thử nghiệm và chứng nhận hợp quy song sẽ sớm áp dụng trong tương lai.

5. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho Access Point

Bộ hồ sơ chứng nhận hợp quy cho Access Point bao gồm:

-   Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của tổ chức chứng nhận

-   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-   Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

-   Hình ảnh thực tế của sản phẩm.

-   Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị

-   Giấy chứng nhận ISO 9001 của nhà máy sản xuất hoặc bộ hồ sơ nhập khẩu (theo phương thức chứng nhận áp dụng)

-   Một số biểu mẫu khác do ExtendMax chuẩn bị

6. Nộp hồ sơ tại tổ chức chứng nhận hợp quy cho Access Point

Hiện tại, tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ TT&TT chỉ định là Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (trực thuộc Cục Viễn thông), doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy tại một trong các địa chỉ sau đây:

→ Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại Hà Nội

→ Chi nhánh Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại Đà Nẵng

→ Chi nhánh Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại TP. HCM

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng  nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn Thông

Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường mất 2 tuần.

7. Công bố hợp quy, tự đánh giá sự phù hợp cho bộ phát WiFi

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.

a Thủ tục Công bố hợp quy đối với bộ phát WiFi nhập khẩu:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng thiết bị điểm truy cập không dây nhập khẩu, bao gồm:

(1) Biểu mẫu đánh giá sự phù hợp theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP

(2) Bản sao giấy đăng ký kiểm tra chất lượng của lô hàng

(3) Mẫu dấu ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu

(4) Tài liệu thông số kỹ thuật của sản phẩm (datasheet, specifications)

(5) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)

Đối với sản phẩm nhập khẩu, thủ tục công bố hợp quy được hoàn tất ngay sau khi Cục Viễn thông tiếp nhận bộ hồ sơ liệt kê như trên.

b Thủ tục Công bố hợp quy đối với bộ phát WiFi sản xuất trong nước:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy cho sản phẩm theo quy định, bao gồm:

(1) Biểu mẫu Công bố hợp quy theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

(2) Biểu mẫu đánh giá sự phù hợp theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP

(3) Mẫu dấu ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu

(4) Tài liệu thông số kỹ thuật của sản phẩm (datasheet, specifications)

(5) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước Cục Viễn thông tiếp nhận bộ hồ sơ, xử lý hồ sơ và ban hành bản "Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy" với thời hạn hiệu lực 3 năm cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Công bố hợp quy lần đầu sẽ cần làm thủ tục xin cấp mã CODE ICT và đăng ký mẫu dấu hợp quy ICT (tem hợp quy ICT) với Cục Viễn Thông

Các bước trên là toàn bộ các thủ tục nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh bộ phát WiFi Access Point một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. ExtendMax có thể giúp gì cho bạn trong thủ tục nhập khẩu Access Point?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn thủ tục nhập khẩu, thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thiết bị điểm truy cập không dây WiFI Access Point cho nhiều hãng sản xuất, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và các nhãn hiệu hàng đầu thế giới như ASUS, Meraki, Cisco, Cabium... chúng tôi có thể hỗ trợ bạn toàn bộ các thủ tục nhập khẩu bao gồm:

→ Đánh giá hồ sơ tài liệu, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, xác định phương thức chứng nhận hợp quy phù hợp nhất và có chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp

→ Tư vấn và hỗ trợ các thủ thục nhập khẩu ban đầu để thông quan như đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước cho các Access Point nhập khẩu.

→ Đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đo kiểm thử nghiệm, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho Access Point

→ Đánh giá đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, xác định giúp doanh nghiệp các bộ phát WiFi nhập khẩu có thuộc diện phải xin giấy phép mật mã dân sự hay không

→ Trong trường hợp Access Point nhập khẩu được đánh giá không phải là sản phẩm mật mã dân sự, ExtendMax tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xin văn bản xác nhận sản phẩm không phải là sản phẩm mật mã dân sự do Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã (NACIS) ban hành để đảm bảo thông quan thuận lợi và nhanh chóng

→ Đánh giá sơ bộ điều kiện hiện tại của doanh nghiệp so sánh với điều kiện để được cấp phép mật mã dân sự, tư vấn cho doanh nghiệp các biện pháp khắc phục trong trường hợp doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện

→ Tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ bao gồm phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh, phương án bảo mật và các tài liệu khác trong thời gian nhanh nhất đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng

→ Đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục thử nghiệm, chứng nhận hợp quy mật mã dân sự cho Access Point

→ Trong trường hợp doanh nghiệp cần làm thủ tục nhập khẩu Access Point với số lượng nhỏ, hoặc nhận hàng không thanh toán từ công ty mẹ hoặc đối tác nước ngoài, ExtendMax có đủ khả năng và điều kiện cung cấp giải pháp nhập khẩu tốt nhất hoặc cung cấp dịch vụ nhập khẩu ủy thác Access Point.

9. Thông tin liên hệ để được tư vấn thủ tục nhập khẩu Access Point

CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

Hotline: 0915 836 555 | Hanoi: 024 6666 3066

Email: consultant@extendmax.vn | phuong.tran@extendmax.vn

Hotline chuyên gia tư vấn giấy phép Mật mã dân sự: 0915 836 555

Trụ sở chính: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Phòng thử nghiệm: Biệt thự BT02-21 KĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

 

Nếu bạn thấy bài viết hướng dẫn của chúng tôi là hữu ích và có giá trị áp dụng trong thực tế, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách đánh giá ở phần dưới của bài viết, để lại bình luận, và chia sẻ bài viết tới những người bạn hoặc những người làm việc cùng ngành nhập khẩu, logistics. Đánh giá của bạn sẽ là động lực lớn để chúng tôi viết các hướng dẫn thủ tục chi tiết hơn, có giá trị hướng dẫn hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

10. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy bộ phát WiFi Access Point

Giấy chứng nhận hợp quy bộ phát WiFi Access Point

11. Mẫu giấy phép nhập khẩu cho Access Point có tính năng mật mã dân sự 

Giấy phép nhập khẩu Access Point Mật mã dân sự

 

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội