Hướng dẫn công bố hợp quy các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin

Hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục công bố hợp quy thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Cục Viễn Thông

EXTENDMAX – Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư quy định danh mục hàng hóa nhóm 2 phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (hiện hành là Thông tư 04/2022/TT-BTTTT), tất cả các sản phẩm liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông tư đã nêu phải tiến hành thủ tục Công bố hợp quy, dán nhãn hợp quy (tem hợp quy) ICT trước khi lưu hành ra thị trường. Đối với sản phẩm nhập khẩu, doanh nghiệp làm thủ tục Công bố hợp quy theo quy trình áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu thông qua quá trình đăng ký kiểm tra chất lượng và tự đánh giá sự phù hợp. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước, doanh nghiệp làm thủ tục công bố hợp quy theo quy trình như đã áp dụng từ trước năm 2017. Thủ tục công bố hợp quy là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi nhập khẩu các thiết bị thu phát sóng, công nghệ thông tin

1.   Các quy định pháp luật áp dụng đối với Công bố hợp quy

→ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (bao gồm các phiên bản bổ sung và sửa đổi).

Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục các thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin phải tiến hành cả hai thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy

   + Phụ lục 1 của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT: Danh mục thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc phải Chứng nhận và Công bố hợp quy.

   + Phụ lục 2 của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT: Danh mục thiết bị chuyên ngành viễn thông, công nghệ thông tin bắt buộc phải Công bố hợp quy (không bắt buộc phải Chứng nhận).

→ Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) áp dụng đối với sản phẩm

→ Các văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ TT&TT ban hành (áp dụng đối với một số trường hợp đặc thù)

 

2. Thủ tục Công bố hợp quy và các tài liệu cần thiết

Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục đối với các thiết bị được liệt kê trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông tư đã nêu là khác nhau.

Hồ sơ phải được nộp tại Cục Viễn Thông hoặc cơ quan được Cục Viễn Thông ủy quyền là 1 trong 3 chi nhánh của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông của Cục Viễn thông. Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông của Cục Viễn thông sẽ xem xét hồ sơ và tiếp nhận công bố hợp quy nếu hồ sơ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Bộ thông tin và Truyền thông và quy định của Cục Viễn thông.

2.1   Quy trình và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục Công bố hợp quy.

Tài liệu công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhập khẩu:

→ Tài liệu về thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc thiết bị

→ Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

→ Bản sao giấy đăng ký kiểm tra chất lượng cho lô hàng nhập khẩu

Bản sao giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị (đối với các sản phẩm thuộc nhóm bắt buộc phải CNHQ)

→ Mẫu dấu hợp quy ICT (tem hợp quy ICT) của doanh nghiệp

→ Kết quả thử nghiệm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho sản phẩm.

→ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng cho lần đầu công bố hợp quy hoặc khi đã có thay đổi)

Tài liệu công bố hợp quy sản phẩm sản xuất trong nước:

→ Biểu mẫu giấy công bố hợp quy theo Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

→ Tài liệu về thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc thiết bị

→ Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

→ Bản sao giấy đăng ký kiểm tra chất lượng cho lô hàng nhập khẩu

Bản sao giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị (đối với các sản phẩm thuộc nhóm bắt buộc phải CNHQ)

→ Mẫu dấu hợp quy ICT (tem hợp quy ICT) của doanh nghiệp

→ Kết quả thử nghiệm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho sản phẩm.

→ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng cho lần đầu công bố hợp quy hoặc khi đã có thay đổi)

Sau khi chuẩn bị đủ bộ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông của Cục Viễn thông. 

Quy trình đánh giá, thẩm định và xử lý hồ sơ của Cục Viễn Thông áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước được thông báo chính thức là 05 ngày làm việc song thực tế là quy trình này có thể kéo dài hơn đối với các chi nhánh Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông của Cục Viễn Thông tại Tp HCM và Đà Nẵng do văn bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” phải được gửi ra Hà Nội để đóng con dấu của Cục Viễn Thông tại Hà Nội. 

Đối với sản phẩm nhập khẩu, thủ tục công bố hợp quy được hoàn thành ngay sau khi Cục Viễn Thông tiếp nhận bộ hồ sơ. Theo quy trình tại Thông tư 30/2011/TT-BTTTT (bao gồm các phiên bản bổ sung và sửa đổi) thì việc ban hành “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” không áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu.

 

3.   Các câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục Công bố hợp quy

Q: Công bố hợp quy là gì? Cơ quan nhà nước nào thụ lý hồ sơ? 

A: Công bố hợp quy là việc doanh nghiệp công bố với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của thiết bị /sản phẩm với các quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Đối với các thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, các chi nhánh của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông trực thuộc Cục Viễn Thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ, Cục Viễn Thông là cơ quan ký, đóng dấu ban hành “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy”

 

Q: Doanh nghiệp chúng tôi đã có Giấy chứng nhận hợp quy, vì sao chúng tôi phải tiếp tục tiến hành thủ tục Công bố hợp quy?

A: Theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTTTT, các sản phẩm được liệt kê tại Phụ lục 1 phải tiến hành cả hai thủ tục này. Trên thực tế, nếu quý doanh nghiệp so sánh, số lượng quy chuẩn liệt kê trên giấy chứng nhận hợp quy sẽ ít hơn so với quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm liệt kê tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT. 

 

Q: Chúng tôi nhập khẩu máy tính cá nhân để bàn được liệt kê tại Phụ lục 2, vì sao chúng tôi được yêu cầu phải tiến hành cả thủ tục Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy?

A: Máy tính cá nhân để bàn có tích hợp chức năng thu phát vô tuyến như Wifi 802.11 a/b/g/n/ac hoặc các giao diện kết nối không dây khác. Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 02/2022, máy tính cá nhân để bàn có tích hợp tính năng thu phát vô tuyến  sẽ được coi là thiết bị thu phát vô tuyến được liệt kê tại Phụ lục 1 và bắt buộc phải tiến hành cả hai loại thủ tục.

 

Q: Giấy “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy”  áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước có thời hạn hiệu lực là bao lâu?

A: Giấy này có thời hạn hiệu lực 03 năm hoặc bằng với thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy. Doanh nghiệp phải thực hiện lại thủ tục trong trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được ban hành hoặc cập nhật, hoặc giấy Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy hết hiệu lực.

 

4.    Mẫu Giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy Extendmax Việt Nam

 

Khách hàng đánh giá
5
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội