Email: consultant@extendmax.vn
Tel: 024 32 032 032 | Hotline: 0915 836 555
Trụ sở chính: Tầng 9, Nam Cường building, Km4 Phố Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Chi nhánh Tp. HCM: Tầng trệt, Kicotrans building, Số 5 Đống Đa, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Lựa chọn ngôn ngữ:
Select your language:

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT - Bổ sung và sửa đổi Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

  21/11/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Thông tư 15/2018 / TT-BTTTT ngày 15/11/2018, bổ sung và sửa đổi Thông tư 30/2011 / TT-BTTTT. Thông tư 15/2018 / TT-BTTTT phù hợp với Nghị định 132/2008 / NĐ-CP và Nghị định 74/2018 / NĐ-CP. Tất cả các điểm vướng mắc trong thực tế triển khai quá trình “Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm” (PQIR) hiện đã được giải quyết, các vấn đề chưa được xác nhận bằng văn bản thì cũng đã được đề cập đến trong Thông tư 15/2018/TT-BTTTT này.

Các điểm chính như sau:

1. Bộ TT & TT chính thức xác nhận "Thông báo tiếp nhận Bản Công bố hợp quy" không áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu, chỉ áp dụng đối với các sản phẩm sản xuất trong nước

2. Nhà nhập khẩu có thể sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm cấp cho đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất khi nhập khẩu

3. Bỏ quy định về ngày ban hành trong phạm vi 02 năm đối với kết quả thử nghiệm khi nộp hồ sơ Chứng nhận, đánh giá sự phù hợp. 

4. Mẫu dấu ICT vẫn là mẫu dấu hợp quy áp dụng đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT & TT Việt Nam.

5. Giấy Chứng nhận hợp quy sẽ vẫn có hiệu lực sau khi (các) tiêu chuẩn kỹ thuật mới áp dụng cho sản phẩm có hiệu lực.

6. Thời gian xử lý hồ sơ Chứng nhận hợp quy được rút ngắn từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc

7. Các biểu mẫu mới được giới thiệu, yêu cầu về các tài liệu khi nộp hồ sơ nay đã được đơn giản hóa hơn.

8. Thời hạn hiệu lực của bản "Thông báo tiếp nhận Bản Công bố hợp quy" đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thời hạn của Giấy Chứng nhận hợp quy hoặc 3 năm (đối với các sản phẩm chỉ bắt buộc phải Công bố hợp quy).

9. Các bản "Thông báo tiếp nhận Bản Công bố hợp quy" đã được ban hành (trước ngày 10 tháng 8 năm 2018) sẽ vẫn có hiệu lực (được hiểu là có hiệu lực vĩnh viễn cho đến khi có thay đổi về nội dung bản công bố)

 

Tags:

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả

Thông tin liên hệ

  • CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM
  • Tel: 024 32 032 032
  • Hotline: 0915 836 555
  • Email: consultant@extendmax.vn
  • Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Nam Cường, Km4 phố Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
  • Chi nhánh TP. HCM: Tầng trệt, tòa nhà Kicotrans, Số 5 Đống Đa, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN