QCVN về chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ

Tác giảTrần Thanh Phương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN xx:2023/BQP về chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu trữ

EXTENDMAX - Tiếp theo Quy chuẩn QCVN 12:2020/BQP (số hiệu cũ là QCVN 01:2022/BQ) Bộ Quốc phòng ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ (lưu trữ). Vậy quy chuẩn kỹ thuật này sẽ áp dụng vào trong thực tế xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự như thế nào? Sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ là những sản phẩm gì? Thủ tục nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ bao gồm những bước nào? Vì sao phải chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ? Thử nghiệm và chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ ở đâu? Hết chi phí bao nhiêu? Trong nhóm công ty nhập khẩu, công ty phân phối, hãng sản xuất, người sử dụng thì ai là người phải làm thủ tục chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ? Chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung này qua bài viết hướng dẫn độc quyền của ExtendMax dưới đây.

QCVN sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung quy định cốt yếu trong "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ" (lưu trữ).

Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn

"Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các đặc tính kỹ thuật mật mã của các sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ phục vụ bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước"

(Thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước là thông tin không thuộc nội dung tin "tuyệt mật", tối mật, và "mật" được quy định tại Luật bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018)

Quy định về quản lý của Quy chuẩn

"Các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật mật mã nêu tại Quy chuẩn này là các chỉ tiêu chất lượng phục vụ quản lý theo quy định về quản lý chất lượng sản phẩm mật mã dân sự được quy định tại Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015"

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận, công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành

Mã HS của sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ

Phụ lục A của Quy chuẩn quy định các mã HS sau thuộc phạm vi điều chỉnh

Chương 84, nhóm mã HS 8471 - Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác, bao gồm các mã HS: 84713090, 84714190, 84714990, 84715090, 84717020, 84717099

Chương 85, nhóm mã HS 8517 - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28, bao gồm các mã HS: 85176990, 85177029, 85177039, 85177099

Chương 85, nhóm mã HS 8523 - Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37, bao gồm các mã HS: 85235111, 85235119, 85215121, 85235129, 85235130, 85235191, 85235192, 85235199, 85235200

Chương 85, nhóm mã HS 8542 - Mạch điện tử tích hợp, bao gồm mã HS 85423100 (Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ thời gian và mạch định giờ, hoặc các mạch khác)

Phân tích độc quyền của ExtendMax

Thông qua các nội dung chính của Quy chuẩn đã liệt kê bên trên, chúng tôi có các phân tích và nhận định sau:

Sản phẩm nào thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn?

Sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ, như tên gọi, có chức năng chính để lưu trữ dữ liệu và sử dụng kỹ thuật mật mã để bảo mật các dữ liệu lưu trữ. Các sản phẩm mật mã dân sự điển hình trong nhóm này bao gồm:

 • Các máy chủ lưu trữ (storage server), bộ lưu trữ (storage system)
 • Các token sử dụng để xác thực thanh toán, sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng
 • Một số sản phẩm CNTT khác có bộ nhớ lưu trữ và sử dụng kỹ thuật mật mã để bảo vệ dữ liệu lưu trữ

Chỉ có các sản phẩm mật mã dân sự bảo mật dữ liệu lưu trữ có mã HS thuộc Phụ lục A của Quy chuẩn mới thuộc phạm vi bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn này.

Ai phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy?

Theo quan điểm của ExtendMax, các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự được phân thành 04 nhóm bao gồm hãng sản xuất, thương nhân nhập khẩu, thương nhân phân phối (nhưng không nhập khẩu), người sử dụng cuối cùng (end-user) và có trách nhiệm, nghĩa vụ tương ứng trong việc đảm bảo sản phẩm được nhập khẩu và chứng nhận hợp quy theo quy định.

Quy trình và thủ tục chứng nhận hợp quy?

Xin vui lòng xem phần hướng dẫn một cách chi tiết về quy trình, thủ tục, hồ sơ và tài liệu cần thiết, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng nhóm tổ chức, cá nhận có hoạt động kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự qua bài viết độc quyền hướng dẫn về chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự của ExtendMax

ExtendMax giúp gì cho bạn trong thủ tục chứng nhận hợp quy?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện xin giấy phép kinh doanh và giấy phép xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cho nhiều hãng sản xuất lớn trên thế giới và nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn các thủ tục như sau:

→ Phân loại các sản phẩm công nghệ thông tin dự định nhập khẩu thành các nhóm để xác định phương án nhập khẩu tốt nhất, bao gồm:

 • Nhóm sản phẩm có sử dụng kỹ thuật mật mã nhưng không được coi là  thuộc diện phải quản lý. Đối với nhóm sản phẩm này doanh nghiệp nên xin văn bản xác nhận sản phẩm không phải xin giấy phép mật mã dân sự để thuận tiện trong khâu thông quan
 • Nhóm sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện phải xin giấy phép kinh doanh mật mã dân sự nhưng không phải chứng nhận hợp quy theo các quy chuẩn về kỹ thuật mật mã dân sự. 
 • Nhóm sản phẩm vừa phải xin giấy phép kinh doanh mật mã dân sự vừa phải chứng nhận hợp quy và xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

→ Trong trường hợp công ty nhập khẩu chưa có giấy phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, chúng tôi tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá điều kiện hiện trạng và phương hướng khắc phục để đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện cần có để được cấp phép.

→ Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và nộp các hồ sơ để được cấp giấy phép trong thời gian nhanh nhất đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng

→ Đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục xin giấy phép mật mã dân sự, thử nghiệm sản phẩm mật mã dân sự, chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

→ Hỗ trợ các thủ thục pháp lý khác liên quan đến sản phẩm nhập khẩu như việc xin các giấy phép khác như giấy chứng nhận hợp quy ICT của Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu áp dụng)

→ Trong trường hợp doanh nghiệp cần nhập khẩu sản phẩm gấp, hoặc nhận hàng không thanh toán từ công ty mẹ, ExtendMax có thể nhận ủy thác nhập khẩu và xuất khẩu cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

Hotline: 0915 836 555 | Hanoi: 024 6666 3066

Email: consultant@extendmax.vn | phuong.tran@extendmax.vn

Hotline chuyên gia tư vấn giấy phép Mật mã dân sự: 0915 836 555

Trụ sở chính: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Phòng thử nghiệm: Biệt thự BT02-21 KĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Nếu bạn thấy bài viết hướng dẫn của chúng tôi là hữu ích và có giá trị áp dụng trong thực tế, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách đánh giá ở phần dưới của bài viết, để lại bình luận, và chia sẻ bài viết tới những người bạn hoặc những người làm việc cùng ngành nhập khẩu, logistics. Đánh giá của bạn sẽ là động lực lớn để chúng tôi viết các hướng dẫn thủ tục chi tiết hơn, có giá trị hướng dẫn hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội