Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy Android TV Box, Smart TV Box

Hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập khẩu, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy Android TV Box, Smart TV Box có chức năng thu phát Wifi

EXTENDMAX – Smart TV Box hiện ngày càng phổ biến do có khả năng biến máy thu hình thông thường thành Smart TV. Các Smart TV Box hoặc Android TV Box thông thường sẽ có chức năng thu phát sóng vô tuyến Wifi để kết nối không dây, do vậy sẽ thuộc danh mục các thiết bị bắt buộc phải Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại thông tư quy định danh mục hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (danh mục thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy), hiện hành là Thông tư 02/2022/TT-BTTTTT.

Các thủ tục tiến hành Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy Smart TV Box (còn được gọi là Android Box, Apple TV, Set-top-box, hoặc bộ giải mã tín hiệu truyền hình) như sau:

1. Các văn bản pháp quy, quy định áp dụng đối với Smart TV Box:

Quy trình và các tài liệu cần thiết để nhập khẩu, Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy cho TV Box được quy định tại các văn bản sau do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành bao gồm:

Thông tư 02/2022/TT-BTTTT    : Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa phải chứng nhận hợp quy và/hoặc công bố hợp quy (danh mục hàng hóa nhóm 2)

Thông tư 30/2011/TT-BTTTT    : Quy định về Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy các sản phẩm Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý (bao gồm các bổ sung và sửa đổi quy định bởi Thông tư 10/2020/TT-BTTTT và Thông tư 15/2018/TT-BTTTT)

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT    : Quy định danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số (cần đối chiếu về dải tần hoạt động và mức công suất phát sóng tối đa của WiFi)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia     : Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng sẽ căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến điện mà Smart TV Box tích hợp.

Cách xác định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho Smart TV Box

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho bộ giải mã tín hiệu truyền hình sẽ được xác định căn cứ theo các công nghệ thu phát sóng vô tuyến được áp dụng trên thiết bị. Tùy theo thông số kỹ thuật, các công nghệ và tần số thu phát sóng vô tuyến ứng dụng, một model TV Box sẽ phải đo kiểm, thử nghiệm theo những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành liệt kê dưới đây:

a. Quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ sóng vô tuyến:

- QCVN 54:2020/BTTTT (WiFi 2.4GHz)

- QCVN 65:2021/BTTTT (WiFi 5GHz)

b. Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ:

- QCVN 112:2017/BTTTT (WiFi)

- QCVN 118:2018/BTTTT (EMI)

c. Lưu ý quan trọng:

→ Các tính năng phát sóng với mức công suất nhỏ như Bluetooth chưa thuộc diện bắt buộc phải thử nghiệm

→ Kể từ ngày 01-01-2026, TV Box sẽ phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy theo quy định về hàm lượng hóa chất độc hại

→ Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thay đổi danh mục hàng hóa nhóm 2 theo từng thời kỳ. Bạn có thể tìm kiếm quy định mới nhất trên website của chúng tôi.

→ Tần số hoạt động và công suất phát của tính năng thu phát vô tuyến cự ly ngắn được tích hợp cho thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (VD như tính năng kết nối WiFi) phải phù hợp với các quy định về danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số (hiện hành là Thông tư 08/2021/TT-BTTTT).

→ TV Box thuộc diện bắt buộc phải Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy, và dán nhãn hợp quy ICT (loại có mã số quản lý - CODE) trước khi lưu hành ra thị trường

2. Quy trình và thủ tục nhập khẩu, chứng nhận và công bố hợp quy Smart TV Box:

2.1 Thủ tục áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu:

(1) Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn Thông

(2) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

(3) Chứng nhận hợp quy cho điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối

(4) Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu

(5) Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường

2.2 Thủ tục áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

(1) Thử nghiệm sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

(2) Chứng nhận hợp quy cho điện thoại hoặc thiết bị đầu cuối

(3) Công bố hợp quy cho sản phẩm tại Cục Viễn Thông

(4) Dán tem hợp quy lên sản phẩm trước khi lưu hành ra thị trường

 

3. Thử nghiệm, đo kiểm theo các quy chuẩn áp dụng đối với Smart TV Box

Doanh nghiệp tiến hành đo kiểm, thử nghiệm thiết bị tại các Phòng thử nghiệm trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc Phòng thử nghiệm nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn Thông thừa nhận kết quả đo kiểm, thử nghiệm. Thông thường, quá trinh thử nghiệm điện thoại sẽ kéo dài 2 - 3 tuần đối với set-top-box.

 

4. Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho bộ giải mã tín hiệu truyền hình

Bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm bao gồm:

-   Giấy đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu của tổ chức chứng nhận

-   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-   Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

-   Hình ảnh thực tế của sản phẩm.

-   Kết quả đo kiểm, thử nghiệm thiết bị

-   Giấy chứng nhận ISO 9001 của nhà máy sản xuất hoặc bộ hồ sơ nhập khẩu (theo phương thức chứng nhận áp dụng)

-   Một số biểu mẫu khác do ExtendMax chuẩn bị

 

5. Nộp bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận hợp quy

Hiện tại, tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ TT&TT chỉ định là Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (trực thuộc Cục Viễn thông), doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ chứng nhận hợp quy tại một trong các địa chỉ sau đây:

→ Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại Hà Nội

→ Chi nhánh Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại Đà Nẵng

→ Chi nhánh Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại TP. HCM

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông sẽ xem xét, đánh giá bộ hồ sơ Chứng nhận của Doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng  nhận hợp quy nếu bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn Thông

Quá trình xử lý, đánh giá, cấp Giấy Chứng nhận hợp quy thông thường mất 2 tuần.

 

6. Công bố hợp quy, tự đánh giá sự phù hợp cho bộ giải mã tín hiệu truyền hình TV Box

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp phải tiếp tục tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.

6.1 Thủ tục Công bố hợp quy đối với sản phẩm nhập khẩu:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy (tự đánh giá sự phù hợp) cho lô hàng nhập khẩu, bao gồm:

(1) Biểu mẫu đánh giá sự phù hợp theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP

(2) Bản sao giấy đăng ký kiểm tra chất lượng của lô hàng

(3) Mẫu dấu ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu

(4) Tài liệu thông số kỹ thuật của sản phẩm (datasheet, specifications)

(5) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)

Đối với sản phẩm nhập khẩu, thủ tục công bố hợp quy được hoàn tất ngay sau khi Cục Viễn thông tiếp nhận bộ hồ sơ liệt kê như trên.

6.2 Thủ tục Công bố hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ Công bố hợp quy cho sản phẩm theo quy định, bao gồm:

(1) Biểu mẫu Công bố hợp quy theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

(2) Biểu mẫu đánh giá sự phù hợp theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP

(3) Mẫu dấu ICT đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần đầu hoặc có sự thay đổi về mẫu dấu

(4) Tài liệu thông số kỹ thuật của sản phẩm (datasheet, specifications)

(5) Giấy chứng nhận hợp quy của sản phẩm (đối với sản phẩm có chức năng thu phát sóng)

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước Cục Viễn thông tiếp nhận bộ hồ sơ, xử lý hồ sơ và ban hành bản "Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy" với thời hạn hiệu lực 3 năm cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Công bố hợp quy lần đầu sẽ cần làm thủ tục xin cấp mã CODE ICT và đăng ký mẫu dấu hợp quy ICT (tem hợp quy ICT) với Cục Viễn Thông

Các bước trên là toàn bộ các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm một cách tuân thủ toàn diện các quy định của pháp luật và văn bản dưới luật về thiết bị vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

7. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy Smart TV Box, Android TV Box, Apple TiVi

 

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội