Bạn đang gặp vướng mắc chứng nhận hợp quy điện thoại 5G? Bạn đã có giải pháp chưa?

Tác giảTrần Thanh Phương

Bạn đang gặp vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu và chứng nhận hợp quy điện thoại 5G NR? Giải pháp ExtendMax khuyến nghị?

EXTENDMAX – Mặc dù các quy chuẩn QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT cho điện thoại di động và thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G SA, 5G NSA đã được ban hành từ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành công văn số 2361/BTTTT-KHCN ngày 17/06/2022 để "tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy", nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được thuận lợi khi thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy cho điện thoại 5G và thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G. Vậy lý do vì sao doanh nghiệp vẫn gặp vướng mắc khi chứng nhận hợp quy điện thoại 5G? Các hãng sản xuất và công ty nhập khẩu đã thực hiện theo đúng các yêu cầu và hướng dẫn của Bộ TT&TT về chứng nhận hợp quy điện thoại 5G chưa? Giải pháp để được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho điện thoại 5G là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên nhân và các giải pháp do ExtendMax khuyến nghị qua bài viết dưới đây.

Chứng nhận hợp quy điện thoại 5G có khó không?

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 117:2020/BTTTT cho thiết bị đầu cuối thông tin di động 2G/3G/4G LTE là một quy chuẩn tương đối dễ áp dụng và dễ thực hiện do có nội dung chính là yêu cầu về "đặc tính kỹ thuật", chỉ có một điểm nhỏ yêu cầu về "quản lý nhà nước" là điện thoại di động sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ sau ngày 01/07/2021 bắt buộc phải sử dụng công nghệ 4G (có thể tích hợp thêm 2G hoặc 3G song 4G là công nghệ bắt buộc). Thêm vào đó, có nhiều phòng thử nghiệm tại Việt Nam được Bộ TT&TT chỉ định thử nghiệm cho điện thoại 4G theo QCVN 117:2020/BTTTT và QCVN 86:2019/BTTTT nên việc chứng nhận hợp quy cho điện thoại smartphone 4G khá thuận lợi. Các doanh nghiệp đều không gặp khó khăn gì trong việc nhập khẩu, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho điện thoại 4G.

Khác với QCVN 117:2020/BTTTT, các quy chuẩn áp dụng đối với điện thoại 5G bao gồm QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT có nhiều yêu cầu về "quản lý nhà nước" trong đó bao gồm các băng tần 5G mà điện thoại bắt buộc phải hỗ trợ. Kết hợp với việc các phòng thử nghiệm tại Việt Nam ở thời điểm này (tháng 12/2020) đều chưa được chỉ định hoặc công nhận thử nghiệm điện thoại và thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G NR theo các quy chuẩn QCVN 127:2021/BTTTT (5G SA), QCVN 129:2021/BTTTT (5G NSA), QCVN 18:2014/BTTTT (EMC) nên nhiều hãng sản xuất và công ty nhập khẩu thực hiện chứng nhận hợp quy điện thoại 5G chưa được thuận lợi mặc dù Bộ TT&TT cũng đã ban hành công văn số 2361/BTTTT-KHCN ngày 17/06/2022 để "tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy"

Trên thực tế là mặc dù việc chứng nhận hợp quy cho điện thoại 5G theo các quy chuẩn mới đã bắt buộc áp dụng kể từ ngày 01/07/2022, trong suốt giai đoạn tháng 7 và tháng 8 năm 2022 gần như chưa có tổ chức, cá nhân nào được chứng nhận hợp quy cho điện thoại 5G hoặc thiết bị đầu cuối 5G NR mặc dù nhu cầu nhập khẩu rất lớn. Từ thời điểm tháng 9 tới tháng 12 năm 2022, có thêm một số chứng nhận hợp quy cho điện thoại 5G được tổ chức chứng nhận hợp quy là Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (thuộc Cục Viễn thông) cấp, song số lượng vẫn còn hạn chế và thời gian xử lý hồ sơ lâu hơn bình thường. Có một số hãng sản xuất, công ty nhập khẩu phải cắt bớt danh mục sản phẩm dự kiến nhập khẩu do vướng mắc trong khâu chứng nhận. Vậy nguyên nhân là từ đâu? Theo quan điểm của ExtendMax thì các lý do chính như sau:

1) Lý do liên quan đến căn cứ để chứng nhận hợp quy

Căn cứ theo văn bản số 2361/BTTTT-KHCN ngày 17/06/2022 của Bộ TT&TT, các tổ chức, cá nhân được kết quả thử nghiệm nước ngoài hoặc của nhà sản xuất "để chứng nhận, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia" QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT. Có nhiều cách hiểu khác nhau đối với điểm này như:

Cách hiểu thứ nhất về căn cứ để chứng nhận hợp quy

Đánh giá theo kết quả thử nghiệm nước ngoài đối với yêu cầu về "đặc tính kỹ thuật", kết hợp với yêu cầu về "quản lý nhà nước" của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT để chứng nhận cho các điện thoại 5G NR.

Trong trường hợp thực hiện theo cách này thì việc chứng nhận hợp quy sẽ khá thuận lợi do các hãng sản xuất đều có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (tương đương với QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT). Nếu có gặp khó khăn thì chỉ liên quan đến các yêu cầu về "quản lý nhà nước", cụ thể là các băng tần mà điện thoại bắt buộc phải hỗ trợ.

Cách hiểu thứ hai về căn cứ để chứng nhận hợp quy

Dùng kết quả thử nghiệm nước ngoài theo phương pháp thử của tiêu chuẩn Châu Âu, lấy các kết quả thử nghiệm của từng chỉ tiêu để đối chiếu và đánh giá sự phù hợp theo các mức giới hạn từng chỉ tiêu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT.

Khi hiểu theo cách này, việc chứng nhận hợp quy sẽ chưa thuận lợi bởi các lý do phổ biến như sau:

Theo tiêu chuẩn CE với phương pháp thử 3PP, có nhiều chỉ tiêu được miễn thử nghiệm khi đã thử nghiệm một chỉ tiêu khác có liên quan. Trong khi đó các nội dung tương ứng chưa được đề cập tới trong QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT. Việc thử nghiệm bổ sung các chỉ tiêu đó có thể tốn chi phí lên tới 20.000 USD ~ 30.000 USD cho mỗi kiểu loại (model) sản phẩm.

Nhiều kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn CE với phương pháp thử 3PP chỉ đánh giá "Đạt" hoặc "Không đạt", như vậy sẽ không có chi tiết kết quả thử nghiệm của từng chỉ tiêu để so sánh với mức giới hạn trong trong QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT.

3) Lý do liên quan đến phương pháp đánh giá sự phù hợp

Phương pháp đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu

Đối với việc thực hiện các quy định theo tiêu chuẩn Châu Âu, các hãng sản xuất thực hiện theo nguyên tắc "tự công bố" và chịu trách nhiệm về sự phù hợp. Trong trường hợp cơ quan quản lý thị trường có bằng chứng về việc sản phẩm không đạt yêu cầu như đã công bố thì hãng sản xuất sẽ bị phạt rất nặng (hơn mức phạt của Việt Nam nhiều lần). Tuy nhiên, cách làm này lại giảm bớt các yêu cầu đối với việc đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, kết quả thử nghiệm có thể được thể hiện theo cách bất kỳ, theo form của phòng thử nghiệm mà không gặp phải vướng mắc gì.

Phương pháp đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận hiện tại

Do các điện thoại 5G thuộc diện bắt buộc phải chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ TT&TT chỉ định, hiện tại là Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông, tổ chức chứng nhận hợp quy sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về việc đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm (chứng nhận hợp quy) nên việc chứng nhận hợp quy được thực hiện rất cẩn thận, chi tiết, kỹ càng. Do vậy, các kết quả thử nghiệm nước ngoài thường được một số cán bộ chứng nhận hợp quy, theo quan điểm cá nhân, yêu cầu bổ sung thêm các nội dung để làm rõ căn cứ đánh giá. Trong khi đó, các nội dung này có thể không có trong kết quả thử nghiệm nước ngoài do việc thực hiện thử nghiệm đã bắt đầu từ giai đoạn phát triển sản phẩm, trước khi sản xuất hàng loạt, hoặc vì lý do bảo mật thông tin sản phẩm trước khi bán ra thị trường. Các nội dung phổ biến mà kết quả thử nghiệm nước ngoài thường không đáp ứng bao gồm:

 • Thiếu ảnh chụp sản phẩm thực tế mặt trước, mặt sau, và ảnh chụp tổng thể
 • Không có ảnh chụp tem nhãn có ghi xuất xứ, mã hiệu (model name) của sản phẩm
 • Có sự khác biệt nhỏ giữa người đăng ký thử nghiệm và hãng sản xuất (VD công ty con của hãng sản xuất)
 • Tên phòng thử nghiệm trên kết quả thử nghiệm có khác biệt nhỏ với giấy chứng nhận ISO/IEC 17025
 • Và một số khác biệt khác trong phương pháp đánh giá sự phù hợp

3) Lý do liên quan đến giấy chứng nhận GCF

Văn bản số 2361/BTTTT-KHCN ngày 17/06/2022 của Bộ TT&TT có hướng dẫn "kết quả đo kiểm/thử nghiệm với các phép thử được Diễn đàn chứng nhận toàn cầu (GCF) xác thực". Vậy nội dung này có ý nghĩa như thế nào? Hiện tại cũng có nhiều cách hiểu đối với nội dung hướng dẫn này, bao gồm:

Phòng thử nghiêm phải có giấy chứng nhận GCF?

Do nội dung có hướng dẫn về "phép thử" nên có nhiều tổ chức, cá nhân hiểu theo hướng phòng thử nghiệm phải có giấy chứng nhận của GCF (Global Certification Forum) cho các phép thử đối với điện thoại 5G NR, tương tự như giấy chứng nhận ISO 17025 hoặc IEC 17025 đối với phòng thử nghiệm. Nếu hiểu theo cách này thì có nhiều phòng thử nghiệm tại Đài Loan hoặc Trung Quốc đã có giấy chứng nhận GCF cho các phép thử đối với điện thoại 5G, doanh nghiêp nhâp khẩu hoặc hãng sản xuất chỉ cần tìm đến các phòng thử nghiệm đó để thử nghiệm.

Sản phẩm phải có giấy chứng nhận GCF?

Do ISO 17025 hoặc IEC 17025 đã là giấy chứng nhận về "phép thử" đối với phòng thử nghiệm nên nội dung hướng dẫn trên có thể hiểu theo cách thứ 2: sản phẩm phải được thử nghiệm với các phép thử được Diễn đàn chứng nhận toàn cầu (GCF) xác thực, cụ thể là sản phẩm phải có giấy chứng nhận GCF. Hiện tại không phải điện thoại 5G hoặc thiết bị đầu cuối 5G nào cũng được nộp hồ sơ để có "Giấy chứng nhận GCF cho sản phẩm" bởi tại chi phí chứng nhận GCF rất cao. Khi hiểu theo hướng này, việc chứng nhận hợp quy cho điện thoại 5G sẽ chưa thuận lợi và phát sinh nhiều chi phí. 

4. Giải pháp cho chứng nhận hợp quy điện thoại 5G?

Trong trường hợp bạn chưa được thuận lợi trong việc chứng nhận hợp quy điện thoại 5G, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp bạn:

→ Tư vấn hướng dẫn và đánh giá sơ bộ các kết quả thử nghiệm nước ngoài cho điện thoại 5G NR, hướng dẫn chi tiết cách khắc phục hoặc bổ sung tài liệu cần thiết theo quan điểm của tổ chức chứng nhận hợp quy.

→ Đánh giá hồ sơ tài liệu, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, xác định phương thức chứng nhận hợp quy phù hợp nhất và có chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp

→ Đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đo kiểm thử nghiệm, các quy chuẩn phòng thử nghiệm trong nước đủ khả năng,

→ Đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy cho điện thoại di động và thiết bị đầu cuối nhập khẩu

→ Trong trường hợp doanh nghiệp cần làm thủ tục nhập khẩu cho điện thoại di động và thiết bị đầu cuối với số lượng nhỏ, hoặc nhận hàng không thanh toán từ công ty mẹ hoặc đối tác nước ngoài, ExtendMax cung cấp giải pháp nhập khẩu tốt nhất hoặc cung cấp dịch vụ nhập khẩu ủy thác sản phẩm chuyên ngành CNTT.

Thông tin liên hệ để được tư vấn về chứng nhận hợp quy điện thoại 5G

CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

Hotline: 0915 836 555 | Hanoi: 024 6666 3066

Email: consultant@extendmax.vn | phuong.tran@extendmax.vn

Hotline chuyên gia tư vấn giấy phép Mật mã dân sự: 0915 836 555

Trụ sở chính: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Phòng thử nghiệm: Biệt thự BT02-21 KĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

 

Nếu bạn thấy bài viết hướng dẫn của chúng tôi là hữu ích và có giá trị áp dụng trong thực tế, xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách đánh giá ở phần dưới của bài viết, để lại bình luận, và chia sẻ bài viết tới những người bạn hoặc những người làm việc cùng ngành nhập khẩu, logistics. Đánh giá của bạn sẽ là động lực lớn để chúng tôi viết các hướng dẫn thủ tục chi tiết hơn, có giá trị hướng dẫn hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

5. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy điện thoại di động smartphone 5G NR

Giấy chứng nhận hợp quy điện thoại 5G

6. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy máy tính bảng tablet 5G

Giấy chứng nhận hợp quy máy tính bảng tablet 5G

Trần Thanh Phương
Tôi là Trần Thanh Phương, một luật gia chuyên về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn Thông tin mạng, Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại. Tôi là một nhà tư vấn được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tín nhiệm trong lĩnh vực tư vấn về các quy định pháp luật, thủ tục nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin vào Việt Nam.
Khách hàng đánh giá
5.0
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Đánh giá và nhận xét

Gửi nhận xét của bạn

   Bình luận
   Gửi bình luận
   Bình luận
    Tin tức mới
    Liên hệ ngay

    CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM

    MSDN: 0106943741

    Email: consultant@extendmax.vn

    Hotline: 0915 836 555 | Hà Nội: 024 6666 3066

    Hotline tư vấn Mật mã Dân sự: 0915 836 555

    DKKD:P903, tầng 9, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky City Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

    Head Office: Biệt thự ExtendMax, C01-L18 An Vượng, KĐT Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

    Test laboratory: Biệt thự BT02-21, Khu ĐT An Hưng, Tố Hữu, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội